دلم گرفته ...

دلم گرفته از این حال و روز تکراری

از این تبسم زوری ، به شکل اجباری


دلم گرفته از این خشکیه دل مرداد

که تشنگی به دلم می کند خدا بی داد


دلم گرفته از این درد و غصه ... ماتم ها

من و تو ما شده ایم !!! و تمام ما تنها


دلم گرفته از این آسمان بی باران

و قطره های دل غصه های بی پایان


دلم شکسته از این شاخه گل که پژمرده

کسی به زیر لگد های من من ت ، مرده


دلم گرفته از این قامتی که تا خورده

کسی که رفته دلم را برای خود برده


دلم گرفته از این آینه ؛ شکسته شده

و قلب من که برای همیشه بسته شده


دلم گرفته از این بوسه های بی تکرار

که قطره قطره چکید و برای من افطار


دلم شکسته از این روزگار پر تقدیر

از این ردیف و عروضی که می کنم تقریرتشویق

/ 0 نظر / 4 بازدید