خدای مهربانم !

تو نهایتی نهایت !

تو مهربانترینی مهربان !

با تو من نفس نفس کشیدنم همراه با عطر حضور ناب توست ! و من چقدر خوشبختم که در آغوش امن رحمت تو هستم ای بیکران مهربان !

خدای من !

تو را سپاس برای حضورت ! تو را سپاس برای همه ی موهبت هایت !

من بی صبرانه در انتظار معجزه ی زندگی ام هستم !

معجزه ی آرامش ! عشق ! و خوشبختی !

که ایمان دارم و یقینی عمیق از صمیم قلبم دارم که خیلی زود تو ای خدای مهربانم معجزه ی زندگی ام را به من هدیه می دهی !

خدای من !

می دانی ؟! بیش از عشق بر تو عاشقم ؟!

خدایا ! ........................خیلی دوستت دارم ! ..................

در نفس نفس هایم با من باش !

/ 0 نظر / 5 بازدید