خدایا ! با تو بودن یعنی خوشبختی محض ! خدایا ! دوستت دارم ...! خدایا دوستت دارم !

خدای من !

خدای مهربان من !

زبانم از گفتن مهر بی کرانت قاصر است.

تو ای خدا لحظه لحظه زندگی ام را در اختیار گرفتی و ناب ترین ها و بهترین ها را در هر لحظه ی نفس کشیدنم به من همیشه هدیه می دهی .

تو را چگونه سپاس بگویم که شایسته ی تو ای خدای مهربانم باشد ؟!

تو را و رحمتت را چگونه سپاس بگویم ای خدای قدرتمند متعال ؟!

خدای من !

در وصف حال درونم که از رحمت تو و قدرت تو به وجد و شور آمده عاجزم !

خدایا ! فقط می توانم بگویم چه خوشبختی محض است تو را تکیه گاه دانستن !

خدایا ! فقط می توانم بگویم ... من ! که پدرم به رحمت خدا رفته ... و مادرم از من دور است ...تو را امید و تکیه گاه و پناه خودم گرفتم ! و دیگر هرگز نمی گویم که تنهایم هرگز نمی گویم خدای من . چرا که من خدایی چون تو دارم که پدر و مادر و تکیه گاه و امید و پناه من است...! خدایا ! چقدر با بودن تو چقدر با رحمت تو ! چقدر با قدرت تو من آرامش دارم و چقدر خوشبختم که تنها پناهم تویی ای خدای من !

و اکنون...

خدای بی کران من ! من بیش از پیش به قدرتت به رحمتت به لطف و بزرگی ات ایمان و یقین دارم.

و تنها تو را ای خدای مهربانم می خواهم ! تا همیشه . چون با تو بودن یعنی آرامش ! با تو بودن ای خدا یعنی خوشحالی همیشگی قلبم ! با تو بودن ای خدا یعنی خوشبختی محض.

خدای من ! پناه من !

فقط می توانم بگویم فرصت جبران تمام نعمت هایت را به من بده ای یکتای بی همتا .

فقط می توانم بگویم تو را شکر و سپاسی ژرف می گویم برای حضورت ای خدا در لحظه لحظه زندگی ام ! برای همه ی نعمت ها و موهبت هایت ای خدای من ! ای که بیش از عشق بر تو عاشقم ای خدای قدرتمند من ! ای خدای مهربان من !

خدایا ! چشمانم را می بندم و با آرامشی وصف ناپذیر از اعماق قلبم با نهایت ایمان و یقینی که به تو ای خدا و رحمتت که به تو ای خدای من و قدرتت دارم مثل همیشه و تا همیشه می گویم که خودم را به دستان پر مهر و قدرت تو ای خدای مهربانم تا همیشه می سپارم و تنها آرامشم را ! خوشحالی قلبم را ! و عشق ! و خوشبختی ام ! را تنها از تو می طلبم ای ارحم الراحمین ! و ای قدرتمند بی کران !

الهی امید به تو !

الهی توکل به تو !

الهی امید به رحمتت !

/ 1 نظر / 6 بازدید
شهر فرنگ

@...............@..........@............@@@@@..........@ @@..........@@......@.....@......@..........@......@....@ @.@........@.@....@.........@....@..........@....@........@ @..@......@..@....@@@@@......@@@@@....@@@@@ @...@....@...@....@.........@................@....@.........@ @....@..@....@....@.........@................@....@.........@ @.....@@.....@....@.........@................@....@.........@ @......@.......@....@.........@................@....@.........@