گاهی دلم میخواد

گاهی دلم می خواد
وقتی بغض می کنم
خدا از آسمون به زمین بیاد !
اشکامو پاک کنه ،دستامو بگیره
و آروم بگه :اینجا آدم ها اذیتت می کنن ؟!!
بیـــــــا بــــــــــریم !


/ 0 نظر / 5 بازدید