نگران فردایت نباش!
خدای دیروز و امروز ، خدای فردا هم هست.
ما اولین بار است که بندگی میکنیم، ولی او قرنهاست که خدایی میکند...
به خدایی او اعتماد کن..

/ 1 نظر / 5 بازدید
مازیار

جنگل، پاییز، کلبه ای چوبی و دودی که از دودکشش بالا می رود کاش با تو در چهارچوب همین تابلو آشنا شده شده بودم.