در نا امیدی بسی امید است

گاهی وقتها میشه که انسان از رسیدن به عشق نا امید میشه

فکر میکه که دیگه هیچ وق نمی تونه به اونی که می خواهد برسه.

فکر می کنه دیگه نمی تونه دستهایش را توی دستهای اون بگذاره و توی چشماش نگاه کنه.

ولی یک دفعه خداوند یک نشانه ای به انسان نشون میده که انسان را امیدوار می کنه

میگه من پشتتم برو نترس

و اون وقته که انسان دوباره تلاش را شروع می کنه

آه خدای من تو چقدر مهربانی

/ 1 نظر / 3 بازدید