کنارت هستم ای تنها...

خدا ان حس زیبایی است که در تاریکی صحرا زمانی که هراس مرگ می دزدد سکوتت را یکی همچون نسیم دشت می گوید کنارت هستم ای تنها

/ 1 نظر / 13 بازدید
رویا

سلام عزیزم...وبت باحال بود...منو با اسم کوچه ی خالی بلینک خبرم کن باچه اسمی بلینکمت