خدایا ! به قلبم آرامش و خوشحالی عمیق هدیه بده ! الهی من لی غیرک ؟!..

خدای مهربانم ... !

خودت ! تنها خودت ! ... با مهر و عشقت ! ... با معجزه ات ! عاشق ترم کن !

بگذار تا ... بیش از عشق بر تو عاشق باشم ...

خدای من !

ای تنها تکیه گاه و ÷ناه من ...

ای تنها یار و یاور من !

ای منتهای کمال !

ای تنها امید من !

آرامش قلبم را تنها از تو می خواهم .........

خدایا ! تو راقسم به خدایی ات آرامش قلبم را به من هدیه بده ....

قلبم را خوشحال و سرشار از آرامش و خوشبختی کن !

خدایا ! تو تنها امید من هستی ... بگذار همیشه امیدم تو باشی .

من بهترین ها و نابترین ها را در زندگی ام تنها از تو می خواهم ! از تو و قدرتت ! از تو و رحمتت می خواهم !

خدایا !

من چشم به راه رحمت و بزرگی ات هستم !

خدایا ! ... قلبم را خوشحال کن با معجره ات ! ...

الهی به امیدت !

الهی به امید رحمتت ...

الهی به امید تو ! که تنها تو و حضورت زندگی را برای من ... زیبا می کنی .

بگذار زیبایی های زندگی را بچشم .

بگذار آرامش و خوشحالی و خوشبختی را در زندگی ام بچشم .

الهی به امید تو و معجره ی نابت ! معجزه ی ناب آرامش و عشق و خوشحالی قلبم و خوشبختی ام .

/ 0 نظر / 10 بازدید