خدایا دلم گرفته

خدایـــا دلــــــم بـــاز امشب گــــــرفته.!!بیــــــا تا کمی با تـــو صـــــحبت کنـــم...بیا تا دل کوچــــــــــکم راخدایـــا فقــــط با تـــو قسمت کنم..!خدایـــــا بیــا پشت آن پنــجــره..که وا می شود رو به ســــــوی دلــــــــم!!بیـــا پــــرده ها را کنـــاری بزن..که نــــــورت بتــابد به روی دلـــــــم!!!خدایـــا کمـــک کـــن :که پـــروانه ی شعر من جــــان بگیرد..کمی هم به فـــــکر دلـــــــم باش...مبـــادا بمیـــرد...!!!خــــدایــا دلــــــم راکه هر شب نــفس می کشـــد در هوایـــــت..اگر چه شــــــکســــــته!!!شبــــی می فرســــتم بــرایــت...!!!

/ 0 نظر / 3 بازدید