خدایـــــــــــــا

خدایـــــــــــــا ...!

 

 

اگه یه روز فراموش کردم خدای ِ بزرگـــــــــــــی دارم ...

 

تو فرامـــــــــــــوش نکن که بنده کوچیکـــــــــــــی داری ...

 

با نوازشی و یا شاید تلنگری

 

آرام وجودت را ، همراهیت را ،

 

مهربانی و بزرگی ات را برایم یاداوری کن.....

 

/ 0 نظر / 18 بازدید