خداوندگار من ! تو خدای معجزه های ناب هستی ! امید به معجزه ات یا الله !

خداوندا ! تو خدای منی ! تو پناه منی ! و تو جان و وجود منی ! تو ای خدای من ! خدای معجزه های ناب منی !

یا رب ! بر تو عاشقم ! یا رب .

................

........

...

با خود در شبی آرام  راه می روم ! .... با خود حرف می زنم !

یا رب ! نفس های آخر زمستان است و من چقدر نفسم به تو گرم است خدای مهربانم !

تو ! ای خدای من !

تو ! ای مهربان من !

تو ! ای پناه من !

تو ! ای تنها تکیه گاه و امید من !

تو ! ای تنها یار و یاور لحظه های زندگی ام !

تو ! ای همه هستی ام ! تو ! ای خدای من .

آری ...!

زمستان می گذرد ... با همه ی سوز سرمایش ... و بهار می آید !

صبر باید کرد .

عبور باید کرد .

نه در حرف ها ... نه در گفته ها  ... نه در شنیده ها ...  نه در کینه ها ... نه در خستگی ها نه در تلخی ها ... نه در کوتاهی ها ... نه در غربت سخت روزگار ...  نه در آنچه که زیبا نیست ... نه در آنچه که خیر نیست ... نه در بی تابی ها ...  نه در سرزنش ها ... نه در دل شکستن ها ... نه در سوز اشک های روان ... نه در عمق تنهایی ها ... نه در تلخی بی نانی ... باید که نماند .

باید که گذشت از نانی که شکم را سیر می کند و چشم ها را گرسنه تر !

باید که گذشت از دنیایی که هیچکس از نور عشق و هدایت ... خود را سیر نمی کند ! و با فراوانی این همه نان ... همه ی روح ها گرسنه اند !

باید که از دنیا گذشت ...

باید در نور ماند و بی تاب عشق شد . عشقی الهی ... هدایتی الهی ... بینشی الهی ...

..................

.......

...

خدایا !

بهاری دیگر از عمرم می رسد ! و من چقدر خوشبختم ای مهربانترین مهربانان ! چرا که دوستی دارم و عشقی دارم و یاوری دارم که تو هستی . و من چقدر با تو ای خدای قدرتمند من خوشبختم !

تو پناه منی یا رب ! و چه پناه امنی دارم ! که تو هستی یا رب .

خدایا ! ... تو را قسم به خدایی ات !

من خود را با تمام تقصیرات و کوتاهی هایم به تو می سپارم ! و تو را به خودت قسمت می دهم ای خدای قدرتمند مهربان من ! آرامش را به قلب و روحم تا همیشه هدیه بده ! معجزه کن ! و قلبم را سرشار از شادی و خوشحالی و موفقیت کن یا رب !

خدای من !

همه ی امیدم تو هستی .

خدای من !

امید به معجزه های ناب که لحظه به لحظه ی زندگی ام به من هدیه می دهی یا الهی و ربی و سیدی و مولای . یا الله بحقک .

ارحمنی یا ارحم الراحمین .

توکلت علیک یا الله .

 

 

/ 0 نظر / 9 بازدید