وقتی خدا...

وقتی خدا منو از اون دنیا همراهی می کرد به این دنیا گفت:جایی می فرستمت که به هیچ کس نمیشه اعتماد کرد.به همین خاطر تو کوله بارت اشک می زارم که همدم تنهاییت باشه..... قلب میزارم که خودتو توش جا بدی.......مرگ میزارم که باز هم پیش خودم برگردی

/ 0 نظر / 3 بازدید