دلم گرم است...

دلم گرم خداوندیست که با دستان من گندم برای یا کریم خانه می ریزد چه بخشنده خدای عاشقی دارم که می خواند مرا با ان که می داند گنهکارم دلم گرم است می دانم بدون لطف او تنهای تنهایم برایتان من خدا را ارزو دارم....

/ 1 نظر / 2 بازدید