خدای من !

ای عشق بی بدیل من !

ای آرامش بخش لحظه لحظه نفس کشیدنم !

خدای مهربانم ! ای تنها قادر متعال ! و ای تنها دلیل زنده بودنم !

تو را سپاس می گویم برای همه ی نعمتها و موهبت ها و معجزه های نابت ! که در لحظه لحظه زندگی ام  به من هدیه می دهی . سپاس تو را یا رب .

خدای من !

مهربان من !

ای تنها پناه و امید و تکیه گاه من !

من بیش از پیش دریافتم آنکه تو را می خواند و آنکه با تو قدم می زند لحظه لحظه زندگی اش را سرشار از معجزه های ناب می کنی !

خدای مهربانم ! فرصت جبران معجزه های نابت را به من عطا کن یا رب !

من با تو ای مهربانترین مهربانان خوشبخت ترین دختر روی زمینم یا رب !

و من با تو همچون پادشاهی هستم که در آرامش و خوشحالی و خوشبختی عمیق و ابدی ست یا رب !

خدایا ! ... تو را از اعماق وجودم و از صمیم فلبم صدا می کنم ! و به تو می گویم که ای خدای قدرتمند و مهربانم ! تنها از تو ! تو را و عشق ناب و همیشگی تو را می خواهم یا رب ! تو تنها عشق ناب من هستی که نفس نفس هایم به شوق حضورت گرم ست و تپش های قلبم به شوق حضور تو ای خدای مهربانم و تنها برای عشق ابدی تو می تپد یا الله . یا رب.

ای خدای مهربان و قدرتمند من !

من خودم را با آرامشی ژرف و با اعتمادی ژرف تر به تو ای خدای مهربانم می سپارم ! من خودم را و هستی و زندگی ام را به دستان پرقدرت و مهربان تو می سپارم ای خدای مهربانم و تنها آرامش و خوشحالی و خوشبختی عمیق و ابدی قلبم را ! و سلامتی و موفقیتم را تنها از تو می خواهم ای قادر متعال و ای مهربانترین مهربانان .

خدای من !

فقط پناه بر تو !

خدای من !

فقط امید به تو !

خدای من !

فقط توکل به تو و قدرت و رحمتت یا الله !

الهی و ربی و سیدی و مولای توکلت علیک !

انک رحیم بمن دعاک و مستجیب لمن ناداک یا رب . یا الله .

خدای مهربانم !

من معجزه های ناب زندگی ام را تنها از تو می خواهم یا رب ! من آرامش و خوشحالی و خوشبختی عمیق و ابدی قلبم را تنها از دریای رحمت و قدرت تو می طلبم یا الله .

الهی فقط به امید معجزه های ناب تو یا رب .

/ 2 نظر / 5 بازدید