آدم باید خدایی داشته باشد

آدم باید خدایی داشته باشد

که وقت و بی وقت برایش درد و دل کند...

که مرهم دل مجروهش باشد ...

که امید لحظات نا امیدی اش باشد ...

که "ان الله لا یحب ... " های قرآنش دلش را بلرزاند ...

که " ان الذین آمنوا ... " های قرآنش قند در دلش آب کند ...

آدم باید خدایی داشته باشد ...

/ 0 نظر / 5 بازدید