خدایا کمکم کن

از تو تقاضا دارم به من کمک کنی تا بتوانم

 

به قشنگترین لغات فکر کنم.و به زیباترین

 

الطافی که میتوانم انجام دهم،تا روز را روشنتر کنم

 

خواهش میکنم به من کمک کن تا بتوانم

 

به معنی واقعی یک انسان باشم.

 

وهر وقت شخصی با محبت به طرف من می آید

 

از تو استدعا دارم به من کمک

 

کنی تا بتوانم حر ف هایش را گوش کنم

 

و ترتیب اثر دهم.وهر وقت شخصی به عنوان

 

کمک و شراکت به طرف من می آید،کمکم

 

کن استحقاق آن را داشته باشم و تا آخر با او وفادار بمانم

 

وهمیشه در زندگی سخاوتمند باشم و از تو میخواهم به

 

من قدرتی عطا فر مایی که اگر کسی از من کمک

 

خواست،به او کمک کنم ،همان طور که تو به من کمک کردی

 

هر گاه که به تو احتیاج داشتم.

 

خدایا کمکم کن...

 

خدایا خواهش می کنم همه چی درست شه..........

/ 0 نظر / 3 بازدید