خدایا دوستت دارم......

خدایا دوستت دارم میخوانمت در بلندی که خودت بلند ترینی میخوانمت به مهربانی که خود مهربان ترینی میدانمت به رحمتت که خودت رحیم ترینی میدانمت به بزرگی که خودت بزرگترینی همه این میخوانمت ها و میدانمت ها بهانه ای هست تا بگویم خدایا دوستت دارم

/ 1 نظر / 4 بازدید
آبان

"شادی" پروانه ای است که هر چه تقلا کنی..... نمی توانی آن را شکار کنی, باید " آرام " باشی....! تا روی شانه ات بنشیند..... شانه هایت پر از پروانه...