به نام ناب تو ای خدای مهربانم !

برای عشق به تو ای خدای نازنینم ! که بیش از عشق بر تو عاشقم یا رب !

می نویسم ... ! و من چقدر خوشبختم که  تنها عشق ناب من تویی یا رب !

و من چه پادشاهی مسرور و سعادتمندم ! که تنها عشق تو را در قلب و جان و روح و وجودم دارم !

پناه من !

خدای من !

امید من !

خدای من !

ایمانی بس ژرف  و یقینی بس عمیق از صمیم قلبم به تو ای خدای مهربانم و به معجزه های ناب تو در لحظه لحظه زندگی ام دارم !

که تو ای خدای مهربانم لحظه لحظه ی زندگی ام را معجزه می کنی ! و آرامش و خوشحالی عمیق و ابدی را به قلبم تا همیشه هدیه می دهی !

خدای مهربانم !

خدای قدرتمند و متعال !

ای خدای من ! ای  همه هستی ام !

ای خدای من !

من معجزه های ناب زندگی ام را ! سلامتی ام را ! و موفقیت و آرامش و خوشحالی عمیق و ابدی قلبم را تنها از دریای بی کران قدرت تو ! و رحمت بی حد و حساب تو ای خدای مهربانم می طلبم !

خدای من !

من خودم را ! هستی ام را تا همیشه به دستان پرقدرت و مهربان تو سپردم ! و با ایمان و یقینی ژرف به معجزه های ناب تو به موهبت های ناب تو به قدرت تو و به رحمت تو پادشاهی می کنم ای خدای مهربانم !

خدایا ! من تنها عشق تو را و تو را از تو می خواهم !

خدای مهربان و قدرتمند من !

من با تو پادشاهی مسرور و سعادتمند و سرشار از آرامش و خوشبختی ام !

الهی ! فقط توکل به تو .

الهی ! فقط امید به تو .

الهی ! فقط پناه بر تو .

خدای من !

من تو را شکر و سپاسی ژرف و از صمیم قلبم می گویم برای همه ی موهبت ها و معجزه های زندگی ام ! و برای همه ی معجزه هایی که در لحظه لحظه زندگی ام به من هدیه می دهی ای خدای مهربانم تو را شکر  و سپاسی ژرف می گویم .

خدای من !

ای خدای مهربان من !

ای خدای قدرتمند متعال !

معجزه کن ! لحظه لحظه نفس کشیدنم را معجزه کن یا رب ! و آرامش و خوشحالی عمیق و ابدی را و موفقیت و سلامتی ام را به من هدیه بده . یا رب.

یا رب ! توکل به تو .

یا الله امید به تو .

یا الهی ! و ربی و سیدی و مولای ! من لی غیرک ؟!

یا الهی ! و ربی ! انک رحیم بمن دعاک و مستجیب لمن ناداک !

خدایا ! شکر و سپاسی ژرف می گویم برای لحظه لحظه معجزه های ناب تو ! که به من بیش از پیش هدیه می دهی .

یا رب .

خوب می دانم که می دانی ای خدای من ! که شیرینی لذت بخشی است از تو نوشتن و برای تو نوشتن ! و چه خوشبختی محضی است در آغوش امن تو لذت معجزه های ناب هستی را در لحظه لحظه زندگی ام چشیدن !

خدایا ! زبانم قاصر است از برای تو نوشتن !

خدایا ! من فقط می نویسم که دوستت دارم . بیش از عشق .

الهی ! دوستت دارم یا رب .

یا الله .

توکل به تو .

 

/ 2 نظر / 8 بازدید
محمد

خیانت صدا و سیما http://jbums.ir/2014/05/iron/ راستی حتما هم نظر بده منتظرت هستم با تشکر