همه آرزویم این است که ببینم از تو رویی....

با کدام آبرو روز شمارش باشیم؟

عصرها منتظر صبح بهارش باشیم

سالها منتظر سیصد و اندی مرد است

آنقدر مرد نبودیم که یارش باشیم

سالها در پی کار دل ما راه افتاد

یادمان رفت کمی در پی کارش باشیم

ما چرا؟خوبترین ها به فدای قدمش

حیف او نیست که ما میثم تمارش باشیم؟...

/ 0 نظر / 10 بازدید