خدایا کمکم کن...

خدای من امروز خیلی خستم دلم گرفته دنبال هر چیزی که گشتم راضیم نکرد پیش هر کسی رفتم با هر کسی صحبت کردم درکم نکرد

بازم دلتنگیم موند رو دلم

الان شرمنده و روسیاه اومدم پیش خودت میدونم خیلی دیر اومدم ولی میدونم که خیلی بزرگی،پس می بخشیم

میخواستم باهات درد و دل کنم

دوست دارم گوش کنی

خدایا خودتم می دونی خسته شدم از بس آدمای تو دلمو شکستن

از بس ازشون دروغ شنیدم

خدایا دلم گرفته از بس دلخوش شدم به چیزای الکی

خدایا خسته شدم از بس که دل به آدما بستم ،هر کی اومد فکر کردم این یکی با بقیه فرق می کنه،می تونه حرفمو بفهمه ، اما نه همه مثل هم بودن

عشق،محبت،دوستی،وفا،صمیمیت،صداقت، همه و همه قصه شدن

خدایا دستم و بگیر ولم نکن

میدونی چیه خدای من فکر می کنم خیلی ازت دور شدم خیلی بد شدم

دیگه از خودم خسته شدم از بدی هام از.....

خدایا خودت میدونی که چقدر دوست دارم

ولی دیگه روم نمی شد درتو بزنم آخه من دیگه اون آدمی نیستم که قبلا بودم

حس می کنم خیلی ازت دور شدم

امروز اون قده از همه خسته شدم که دیگه صبرم تموم شد گفتم هر چه قدر هم من روسیاه باشم ولی خدای من ، منو می پذیره

خدایا خسته شدم خالا که اومدم بپذیرم

کمکم کن دستم و بگیر

الهی امین

/ 0 نظر / 37 بازدید