ای بنده...

ای بنده تو سخت بی وفایی ،

                 از لطف به سوی ما نیایی

 

هرگه که ترا دهیم دردی ،

                  نالان شوی و به سویم ایی

 

هر دم که ترا دهم شفایی ،

                      یاغی شوی و دگر نیایی . . .

ای بنده تو سخت بیوفایی ...

/ 1 نظر / 5 بازدید