خدایا خیلی دوستت دارم...

خداوندا:

من می‌توانم از گل‌های یاس و زنبق پلی بسازم

بسوی تو.من می‌توانم بر‌تن‌ نرم‌دریا راه‌بروم

تا به جزیره‌های ناشناخته‌ات برسم.

‌می‌توانم مانند درختی که ریشه بر‌خاک دوانده‌است‌

استوار بایستم تا گنجشک‌ها بر‌انگشتانم لانه‌کنند

تا هر‌روز ‌صبح با صدای جیک‌جیک آن‌ها

بودن را حس کنم.

‌می‌توانم قلبم را به‌ خورشید هدیه‌کنم تا‌از گرمی‌اش

دست خورشید بسوزد.‌‌می‌توانم گیسوانم را‌ به بیابان

هدیه کنم تا به بیشه حسودی نکند.

‌امّا خداوندا اگر تو نخواهی چگونه می‌توانم بگویم.

"من می توانم"

/ 1 نظر / 4 بازدید
پاییزفصل زیبا

امروز با هم بودن را تجربه می کنیم و شاید فردا به یاد هم بودن را،پس امروز را بیا زیبا زندگی کنیم، به حرمت خاطرات فردا.....در((پاییزفصل زیبا ))منتظر حضور سبز شما هستم بهترین ها را برایتان آرزو دارم ممنون ......[گل][گل][گل][گل][گل]