اعترافی ناب برای عشق ناب تو یا الله . یا رب تنها عشق تو آرامم می کند و لا غیر .

خدای مهربانم ...

راحت می نویسم...برای تو و برای این قلبی که تنها عشق تو را می خواهد و بس .

خدای مهربانم ...چه کردی با این قلبم ؟...که تنها از این زمین و آسمان و زمینیان ... تنها عشق تو را می طلبد ... تنها می خواهد در عشقی که نامش × خدا × ست غرق شود ...چه کردی با این قلب ناآرامی که تنها عشق تو یا رب آرامش بخش اوست ...وچه حس نابی ست تنها در عشق تو محو شدن یا الله ...

بعد از تکرار بیهودگی ها...بعد از بی تابی های پوچ...بعد از بی قراری هایی که هر چه میگذرد من را خسته تر از پیش می کند...بعد از تکرار هر آنچه پست است ... بعد از تکرار هر آنچه روح عطشان من را تشنه تر می کند...

بعد از تکرار انتظارهایی بیهوده برای  هیچ .

در یافتم یا رب ! که قلب من و احساس من قلبی ست و احساسی ست که تنها تو می توانی تنها تو یا رب می توانی آن را قدر بدانی و نه غیر تو .

چرا که هر چه غیر توست . پاک نیست و پاکی را نمی شناسد. خوب نیست و خوبی را نمی شناسد. منزه نیست و نمی داند قدر منزه بودن را .

و من ! امروز . متفاوت تر از هر لحظه از زندگی ام که تا بحال زیسته ام تنها عشق تو را یا رب از تو می طلبم ... چرا که عشق ناب تو در لحظه لحظه زندگی ام و در قلبم شور و شعفی ژرف به پا کرده ست و من چقدر سرمستم از عشق تو یا رب .

 و من چقدر خوشبختم که قلبم از آن خدای من است خدایی که قدر قلب عاشقم را می داند و در لحظه لحظه نفس کشیدنم برای من ! که عاشقش هستم خدایی می کند ...! و از این عشق ناب من ! خدایم جایگاهی همچون شاهزادگان در این دنیا و در آخرت به من عطا کرده ست .

وه ! که من چقدر با عشق خدای مهربان و قدرتمندم خوشبختم !

وه ! که من چه آرامشی ژرف قلب و روحم را فرا گرفته ست ...! و این همه نشان ار حضور عشق ناب و بی بدیل خدای مهربانم است !

وه ! که چه روشنایی ژرفی دو چشمانم را احاطه کرده ست ! و این همه نشان از عشق بی نظیر و ناب و طاهر خدای مهربانم هست !

خدای من !

خدای مهربان من !

خدای قدرتمند من !

تنها عشق ات را در قلبم می خواهم و بس !

خدایا ! ...

تنها عشق تو را می خواهم و بس !

خدای قدرتمند من ! خدای رحمت های ناب برای من ! خدای معجزه های پاک برای من ! تنها عشق پاک و روشن و بی بدیل تو را در قلبم بیش از پیش می خواهم !

خدای مهربانم ...

همه چیز را در عشق ناب تو دیدم . و تنها از تو یا رب تنها از تو یا الله تنها از تو یا ارحم الراحمین عشق پاک و روشن و ناب تو را در قلب پاکم می خواهم.

الهی برای عشق ناب تو ! سپاسی ژرف می گویم تو را .

الهی شکر و سپاس تو را برای هر آنچه به من عطا می کنی .

الهی شکر و سپاسی از اعماق وجودم می گویم تو را برای لحظه لحظه معجزه های نابی که به من در دنیا و آخرتم هدیه می دهی .

الهی برای عشق ناب تو سپاس تو را ! برای عشق نابی که تمام قلب و روحم را تسخیر کرده ست .

خدای من ! ... حرفهاست در این سه نفقطه ...

خدای من ! ... تو را به خدایی ات قسم قلبم را بیش از پیش از عشق پاک و ناب ات سرشار کن . که این قلب تنها بر تو و خدایی ات عشق می ورزد یا رب . یا سیدی و مولای . یا الله .

/ 1 نظر / 9 بازدید
عاشق کوهستان

به به ... خیلی زیباست و لطیف ... زنده باشید الهی و ربی من لی غیرک ...[گل]