خدایا ! ... فقط معجزه کن !

خدایا !

فقط معجزه کن !

به خاطر قلب نگران مادر ...

به خاطر قلبم ... که هیچوقت از ته دل خوشحالی و شادی واقعی را نچشیده ...

به خاطر قلبم ... که تنها حضور تو در لحظه لحظه ی نفس کشیدنم تسلای اوست ...

به خاطر قلبم ... که تنها به تو و قدرت و رحمت بی حد و نهایت تو امید بسته است ...

خدایا !

معجزه کن !

که سخت خسته ام ............................

خدایا !

من آرامش و عشقی واقعی و خوشحالی قلبم را و خوشبختی ام را تنها از دستان مهربان و بخشنده و پر قدرت تو می طلبم ...

خدایا !

چشمان تار از اشک مرا با نو عشق و آرامش و خوشحالی قلبی پر فروغ و براق و زنده و پرشور کن ای مهربان بر من در همه ی لحظات زندگی ام .

خدایا !

تو را سپاس برای همه ی موهبت ها و نعمت هایت ای مهربانترین مهربانان .

 

/ 0 نظر / 4 بازدید