خدای مهربانم ! معجزه کن یا رب !

خدای مهربانم !

...

..

.

سر ارادت ما و آستان حضرت دوست            که هر چه بر سر ما می رود ارادت اوست

خدایا ...

معجزه کن !

که سخت ... خسته ام ...

که اعتمادی نیست بر این روزگار تلخ ...

خدایا ...

تو تنها پناه لحظه لحظه نفس کشیدنم باش ! که تنها تو ای خدای مهربانم ... پناه امن من هستی یا الله !

خدای مهربانم !

خودم را تمام و کمال به تو می سپارم یا رب و تنها از تو تکیه گاه امن و پناه امن تو را می خواهم که تنها تو امید و تکیه گاه و پناه قلب من و روح من هستی یا الله !

خدایا ! از من محافظت کن ! و مراقب روح و قلب بی ریای من باش یا الله !

خدایا ! هدایتگر من باش و نگهدار من باش ! نگهدار قلب و روحم باش !

خدای مهربانم قلب و روحم را تا همیشه از آن خود کن یا الله !

خدایا ! تو را قسم به خدایی ات ... مرا ... بنده ی عاشق ات را ... سمیه را ... در پناه امن خود محکم تا همیشه بگیر و هدایتم کن ! مواظبم باش یا الله ! نگهدار من باش یا رب !

من لی غیرک یا الله ؟ ...

من لی غیرک یا الله ؟ ...

من لی غیرک یا الله ؟ ...

خدایا ... قسم به خدایی ات ! معجزه کن ! و آرامش را تا همیشه به قلب و روح خسته ام هدیه کن یا الله .

خدایا .... تو را به خدایی ات قسم معجزه کن ! بگذار تا ... طعم عشق حقیقی ...آرامش قلبی و خوشحالی قلبی ام را بچشم !

خدایا ... تو را به قدرتت قسم یا الله !

خدایا ... تو را به رحمت و بخشندگی ات قسم ! خدایا ! تو را به عظمت و بزرگی ات قسم ! خدایا تو را قسم به یتیمان و بی پناهان ...پناه قلب خسته ام باش و معجزه کن ! بگذار تا طعم آرامش قلب و روحم را و خوشحالی قلبم را و عشق و خوشبختی ام را با معجزه ای که به من هدیه می دهی با همسر و شریک زندگی که تو ای خدای مهربانم با مهربانی و لطف بی کرانت به انتخاب خودت ای خدای قدرتمند من ! ای ارحم الراحمین به من هدیه می دهی بچشم یا الله .

خدایا ! توکل به رحمتت !

خدایا ! تو را سپاس برای همه ی موهبت هایت ! خدایا ! تو را سپاس برای معجزه ات یا الله !

خدایا ! تو را سپاس برای همه ی خوبی ها و رحمت هایت !

خدایا ! تو را سپاس برای حضورت در جان لحظاتم یا الله !

خدایا ! ..........قسم به خدایی ات بدان که تنها پناه و امید و تکیه گاه زمین و آسمان و دنیا و آخرتم تو هستی و تو هستی و تو هستی و تنها تو هستی یا الهی ! تو را قسم به خدایی ات با معجزه ات قلبم را و روحم را تا همیشه پر از آرامش و خوشحالی و عشق و خوشبختی کن ! الهی ... امید بستم به تو و رحمت و قدرتت یا الله ! بیش از پیش ! و با ایمانی ژرف تر وبا یقینی از اعماق وجودم ! پس ای خدای مهربانم ...! تو را قسم به خدایی ات ! تو را قسم به رحمت و قدرتت تو را قسم به قلب و روح خسته ام معجزه کن یا الله !

خدایا ...

دیگه نمی تونم تنها بمونم ... خودت ای خدا قسم به خدایی ات کمکم کن ...

چشم امیدم تنها رحمت و قدرت بی پایان توست یا رب .

حسبی الله .

/ 0 نظر / 11 بازدید