خدا گوید...

خداگوید: تو ای زیباتر از خورشید زیبایم ، تو ای والاترین مهمان دنیایم ، بدان آغوش من باز است ، شروع کن!
یک قدم باتو ، تمام گامهای مانده اش بامن… !!

/ 2 نظر / 34 بازدید
شیما

مرسییییییییییییییییییییییییییییی[قلب][ماچ]

شیما

عااااااااااااااااااااااااااااااالی بود[دست][هورا][تایید]