آن چه در آسمانها و زمین است تسبیح‌گوى خداى هستند

« سَبَّحَ لِلَّهِ ما فِی السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ هُوَ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ –حدید:۱»
آنچه در آسمانها و زمین است، خدا را به پاکى مى‌ستایند، و اوست ارجمند حکیم.- با تدبر و تأمل به اولین آیات در سوره های :… حدید،حشر،جمعه،صف،تغابن که به لحاظ افتتاح آنان با «سبح لله و یسبح لله» مسبحات خمس نام گرفته اند ، که راقم این سطور قبلاً کتابی با عنوان « خواص وآثار مسبحات» را تألیف و منتشر نموده ام.و در کتاب «فرهنگ نام واسماء هم نام» نیز برای همه ایرانیان (ذکر هم نام= اسم اعظم)استخراج کرده ام.
سؤال این جاست که « آنچه در آسمانها و در زمین است تسبیح‌گوى خداى هستند، » چه اندازه ذکر می گویند که البته خدا داند و بس . اما مرحوم سبزواری در کتاب خود به نام « مجمع النورین» که به کتاب « انسان سبزواری» هم معروف است، در این رابطه می گوید : کمترین تعداد ذکر را در روز حمار می گوید و آن هم هفتاد مرتبه است.
پس وای به حال آن انسانی که در روز کمتر از حمار ذکر خدا را بگوید.
« سَبَّحَ لِلَّهِ ما فِی السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ هُوَ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ –حدید:۱»
آنچه در آسمانها و زمین است، خدا را به پاکى مى‌ستایند، و اوست ارجمند حکیم.
« سَبَّحَ لِلَّهِ ما فِی السَّماواتِ وَ ما فِی الْأَرْضِ وَ هُوَ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ –حشر:۱»
آنچه در آسمانها و در زمین است تسبیح‌گوى خداى هستند، و اوست شکست‌ناپذیر سنجیده‌کار.
« سَبَّحَ لِلَّهِ ما فِی السَّماواتِ وَ ما فِی الْأَرْضِ وَ هُوَ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ – صف:۱»
آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است به تسبیح خدا مى‌پردازند، و اوست ارجمند حکیم.
« یُسَبِّحُ لِلَّهِ ما فِی السَّماواتِ وَ ما فِی الْأَرْضِ الْمَلِکِ الْقُدُّوسِ الْعَزِیزِ الْحَکِیمِ –جمعه:۱»
آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است، خدایى را که پادشاه پاک ارجمند فرزانه است، تسبیح مى‌گویند.
« یُسَبِّحُ لِلَّهِ ما فِی السَّماواتِ وَ ما فِی الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْکُ وَ لَهُ الْحَمْدُ وَ هُوَ عَلى کُلِّ شَیْ‏ءٍ قَدِیرٌ –تغابن:۱»
هر چه در آسمانها و هر چه در زمین است خدا را تسبیح مى‌گویند. او راست فرمانروایى و او راست سپاس و او بر هر چیزى تواناست.

/ 0 نظر / 13 بازدید