نیلوفر رنگی از خدا دارد

نیلوفر بر آب سفر پهن می کند 

و همچون میزبان از مهمانان زیرآب پذیرایی می کند .

ماهی ها از سفره ی نیلوفر تغذیه می کنند و نفس خود را 

مدیون او هستند ای خدا چه زیباست دشتی از نیلوفر بر آب ...

فکر می کنم چشم هایم را مه گرفته 

اما عطر آنرا در آب حس می کنم 

و گویی من بخار نور را می نوشم 


چه زیباست دشت نیلو فر بر آب که زیبایی های خدا را نشان می دهد...

/ 0 نظر / 3 بازدید